Vznik a účel spolku

JABLHOL, z.s. vznikl za účelem organizace, řízení a podpory volnočasových aktivit mládeže a dospělých v Jablonném nad Orlicí a blízkém okolí. Jedná se o pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí, které pomohou ke zvýšení rozmanitosti nabídky událostí, pořádaných místními spolky a sdruženími.

Činnost

Veškerá činnost je určena nejen pro členy spolku, ale i pro širokou veřejnost